ÅWL:s humla blir Årets byggnad i Södertälje

Kvarteret Humlan har utsetts till Årets byggnad 2013 i Södertälje. ÅWL Arkitekter har varit arkitekter åt huset, på uppdrag av Veidekke Bostad. Huset får priset för att det ”är ett strålande exempel på en estetiskt lyckad förtätning av staden”. Priset delas ut av kommunens stadsbyggnadsnämnd tillsammans med Södertälje byggmästareförening.  

ÅWL Arkitekter fick i uppdrag att rita huset efter att ha vunnit en arkitekttävling, arrangerades av byggherren Veidekke och Södertälje kommun. Nu har det färdiga huset dessutom alltså vunnit priset som Årets byggnad i Södertälje.

Vinsten motiveras bland annat med att huset ”respekterar
de villkor som omgivningen ställer på god utformning men pekar också framåt mot en stad med ökad arkitektonisk självkänsla. Det sätter en standard för framtiden. Byggnaden tar på ett självklart sätt plats i staden. Arkitekturen är tilltalande, lågmäld och säker utan överdrifter. Årets byggnad i Södertälje är ett pris som delas ut årligen.

Vinnarhuset i kvarteret Humlan finns vid Nygatan, ett av Södertäljes centrala stråk. Huset är utformat för att passa in väl på en synlig plats i staden.
- Vi har velat åstadkomma en tydlig accent i gaturummet. Särskilt hörnburspråket ger fasaden en speciell karaktär, och blir en välkomnande gest till de som passerar på gatan, säger Tomas Åsberg, ansvarig arkitekt för Humlan på ÅWL Arkitekter.

Huset fyller upp en tidigare obebyggd plats och förstärker på så sätt stadsmässigheten i området. Till detta bidrar även husets butikslokaler mot gatan. Förutom bottenvåningens lokaler rymmer Humlan även 46 bostadsrättslägenheter.

Husets fasad är utformad i ljus puts och kännetecknas av ett stort burspråk. Den avslutande våningen, längst upp i huset, är en kungsvåning med långsträckta terrasser. Gårdssidan karaktäriseras av stora balkonger i rätt väderstreck. 

För mer information, kontakta:
Malin Pappila, marknadsansvarig, ÅWL Arkitekter, tel. 08-555 786 96, malin.pappila@awlark.se

Om ÅWL Arkitekter
ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering.

ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 60 arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är Fredriksdal vid Skanstullsbron och kontorshuset Svea Artilleri, som är certifierat enligt LEED.

Mer information: www.awlark.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar