Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Följande personer har vid styrelsemöte den 11 juni 2008 erhållit stipendier från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål:

Per Broomé, vid Malmö Institute of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola har erhållit 632 000 för ett projekt om integrationsfrågor.

LO-tidningens förre kulturchef författaren Tomas Lappalainen har erhållit 200 000 i personligt stipendium för ett projekt om ´ndrangheta och våldsmonopolet.


För vidare information kontakta:

Kurt Almqvist
VD
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
kurt.almqvist@nordstjernan.se

Dokument & länkar