Andel kvinnor i Axel Johnsons styrelser: 52 procent

Imorgon är det internationella kvinnodagen. En kartläggning av styrelserna i våra koncernbolag visar att Axel Johnsons bolag totalt sett har 52 procent kvinnor.

Axel Johnson arbetar aktivt för ökad mångfald, eftersom vi vet att det gör oss bättre. Genom mångfald skapar vi inkluderande och innovativa företag som speglar och förstår kunderna.

Stiftelsen Allbright följer jämställdheten i svenska bolag, och de visar att andelen kvinnor i styrelser i svenska börsbolag är 33 procent. Vi kan idag redovisa att Axel Johnson har över hälften kvinnor totalt sett i våra koncernbolags styrelser. 
 

Styrelse Kvinnor Män Andel kvinnor
Axel Johnson AB (moderbolaget) 4 3 57%
Axel Johnson International 4 1 80%
Axfood 3 3 50%
Dustin 3 4 43%
KICKS 4 2 67%
Novax 1 5 17%
Martin & Servera 4 3 57%
Åhléns 3 3 50%
Totalt 26 24 52%

 

- Vi är stolta över att vi har över hälften kvinnor totalt sett i våra koncernbolags styrelser. Det har vi för att vi har rekryterat ledamöter med de bästa kompetenserna, säger Caroline Berg, ordförande i Axel Johnson.

   

 

För mer information, kontakta:
Kerem Yazgan,
Direktör kommunikation och hållbarhet, Axel Johnson
kerem.yazgan@axeljohnson.se
070-289 29 99

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Axel Johnson-koncernen består i dag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50%) och Dustin (ägarandel 25 %). Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Dokument & länkar