Axel Johnson blir delägare i Matsmart

D-Ax, Axel Johnsons arm för investeringar i startupbolag, blir delägare i Matsmart. Matsmart (www.matsmart.se) är en e-handelsverksamhet som säljer mat och andra dagligvaror som i många fall annars hade slängts. Orsakerna varierar, men ofta beror på det på förpackningsbyten, säsongsvaror samt korta eller passerade bäst-före-datum.

Under 2016 räddade Matsmart 708 ton mat från att slängas och företaget har just nu en rullande omsättning på drygt 200 miljoner kronor. Matsmart lanserades i Sverige 2014 och har sedan dess också expanderat till Norge och Finland.

Idag står mat för ca 75 procent av Axel Johnson-koncernens kassaflöde genom verksamheterna i Axfood och Martin & Servera. Mat är och kommer vara en fortsatt viktig del av Axel Johnsons verksamhet. Matsmart är en ny, innovativ aktör inom matområdet, och både kompletterar och utmanar befintliga positioner. Matsmart är en ”pure player” e-handelsaktör, och har på kort tid lyckats bygga en solid verksamhet med all nödvändig infrastruktur. När allt fler konsumenter börjar handla mat på nätet, kommer pris bli allt viktigare. Matsmart har en mycket tydlig lågprisposition. Och så bygger Matsmarts hela affärsidé på att köpa och sedan sälja det som annars blivit matsvinn i livsmedelsproduktionskedjan.

"För Axel Johnson är det här en strategisk investering: det är inom mat, det är e-handel, det är lågpris och det är hållbar verksamhet. Vi hoppas kunna följa med Matsmart under lång tid framöver", säger Mia Brunell Livfors, VD Axel Johnson.

"Vi är imponerade över teamet. De har på kort tid lyckats bygga en solid affär. Med hjälp av nytt kapital och nya delägare kommer de kunna fortsätta expandera i Sverige resten av Norden", säger Louise Hagen, ansvarig för D-Ax.

Om D-Ax:

Genom att investera i startupbolag är avsikten att genom förnyelse utveckla koncernens verksamhet. Fokus för investeringar är inom handel, mat och logistik. Investeringen i Matsmart innebär att D-Ax är delägare i sju startupbolag.

Kerem Yazgan
Kommunikations- och hållbarhetschef, Axel Johnson
0702-89 29 99,  kerem.yazgan@axeljohnson.se

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Axel Johnson-koncernen består i dag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50%) och Dustin (ägarandel 25 %). Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se