Axel Johnson förvärvar ytterligare aktier i Dustin

Axel Johnson AB har idag den 12 maj 2016, via det helägda dotterbolaget AxMedia AB, avtalat om köp av aktier i Dustin Group AB (”Dustin”) motsvarande 5 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Efter förvärvet kommer Axel Johnsons totala aktiekapital och röstetal uppgå till 25 procent av bolaget.
 
 
Denna information offentliggörs även via Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


 
För ytterligare information kontakta:
Kerem Yazgan, kommunikationschef Axel Johnson AB, 070-2892999, kerem.yazgan@axeljohnson.se
 
 
Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Åhléns, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%), Mekonomen Group (ca 26%) och Dustin (25%). Axel Johnson omsätter cirka 70 miljarder kronor och de hel- och delägda bolagen har omkring 22 000 anställda (2015). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se. Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Taggar:

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Dokument & länkar