Bokslutsrapport 2012 Axel Johnson AB

Report this content

Offensiva satsningar i ett krävande affärsklimat

Axel Johnson koncernen utvecklades väl under 2012, trots det utmanande marknadsläget. Sex av sju koncernbolag ökade sin omsättning och ett flertal tog marknadsandelar. Ett antal av bolagens resultat har påverkats av engångskostnader och pågående IT- och integrationsprojekt. Fokus på att snabbt anpassa kostnadsnivåer efter ändrade förhållanden har bidragit till bibehållen lönsamhet.

Koncernens omsättning uppgick till 62 638 mkr (29 615), en ökning på 7 procent efter justering för helårseffekten av Axfoods omsättning föregående år, som konsoliderades från november 2011. Koncernens rörelseresultat exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 320 mkr (1 814). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 623 mkr (1 451). Justerat för helårseffekten av Axfoods resultat 2011 minskade resultatet med 14 procent.

Mycket tyder på att även 2013 kommer att bli ett utmanande år med betydande ekonomisk ovisshet i vår omvärld. På Axel Johnson kommer vi att fortsätta att sträva efter att skapa hållbart värde för kunder, medarbetare och ägare. Vi kommer att lägga vår kraft på det vi kan påverka – att ge våra kunder bästa möjliga service och upplevelser.

Stockholm den 22 mars 2013

Fredrik Persson, vd och koncernchef

Höjdpunkter i koncernbolagen 2012                                                                                                                                                                                

  • Axel Johnson International blev, genom affärsområdet AxLoads förvärv av Mennens-koncernen, ledande i Europa inom lyft- och lastsäkring.
  • Axfood nådde målet om 25 procent försäljningsandel av egna märkesvaror, vilket bland annat är en följd av den framgångsrika satsningen på varumärket Garant.
  • I Axstores ökade både Åhléns och Kicks sin försäljning och tog marknadsandelar. Kicks lanserade sin egen skönhetsserie och Åhléns Klubb passerade 1,5 miljoner medlemmar enbart i Sverige.
  • Martin & Servera ökade sin försäljning och tog marknadsandelar. Grönsakshallen Sorunda öppnade fyra nya enheter och nu finns koncernens specialistgrossister inom frukt och grönt på åtta platser i Sverige.
  • Mekonomen stärkte sin position som Nordens ledande bildelskedja genom förvärvet av Meca. Vid slutet av året hade Mekonomen totalt 2 302 anslutna verkstäder.
  • Novax förvärvade en majoritet av aktierna i säkerhetsföretaget RCO Security och knappt 20 procent av aktierna i J:son Handels, en aktör inom arbets- och profilkläder.
  • Inom Svensk Bevakningstjänst levererades totalt 2,2 miljoner väktartimmar under året och bolaget lyckades, trots tuffa marknadsförutsättningar, öka försäljningsvolymer på nya kunder med cirka 20 procent.

Koncernbolagens omsättning och resultat                                                                                                                                                                    

För ytterligare information om Axel Johnsons utveckling under 2012 se Årsberättelsen 2012.

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden.

Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, Svensk BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 69 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda (2012). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.


Taggar:

Dokument & länkar