Halvårsrapport 2002 - Axel Johnson AB

Report this content

Halvårsrapport 2002 - Axel Johnson AB · Ökat resultat - Resultatet efter finansnetto mer än fördubblades till 150 mkr. Förbättrade resultat i Axfood, Servera och Åhléns. · Fortsatt omsättningstillväxt - Omsättningen ökade med 12 procent. · Förvärv och avyttringar - Åhléns förvärvade kosmetikkedjan Kicks och Servera avyttrade samtliga sina fastigheter. · Stark finansiell ställning - Soliditeten ökade med 6 procentenheter till 60 procent och nettoskuldsättningsgraden uppgick oförändrat till 0. Samtliga verksamheter inom Axel Johnson AB koncernen utvecklades väl under första halvåret 2002. Omsättningen exklusive moms under perioden uppgick till 3,9 miljarder kronor (3,4), en ökning med 12 procent. Ökningen kan hänföras till en god försäljningsutveckling inom såväl Servera som Åhléns. Rörelsens resultat ökade från 57 mkr till 143 mkr, motsvarande en ökning med 151 procent. Resultatet efter finansnetto blev 150 mkr (66 mkr). Den positiva utvecklingen förklaras till stor del av en god utveckling för Axfood men även Servera och Åhléns har utvecklats väl under första halvåret. Under första halvåret förvärvade Åhléns kosmetikkedjan Kicks bestående av 59 butiker. Kicks omsättning uppgick till drygt 500 mkr 2001. Tillsammans blir Åhléns och Kicks störst i Sverige på försäljning av skönhetsprodukter och dofter. Servera har avyttrat samtliga sina fastigheter till AxFast. Fastigheternas värde uppgick till cirka 250 mkr. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Under år 2002 har soliditeten stärkts ytterligare och ökat med sex procentenheter till 60 procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0 att jämföras med 0 vid utgången av 2001. Stockholm den 28 augusti 2002 Göran Ennerfelt VD och koncernchef För ytterligare information, v g kontakta Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, tel: 08-701 61 00 (-6160) Fredrik Persson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-701 61 00 (-6159) - - - - - - - - - - - Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co. grundat 1873. Gruppen består av fyra juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på London- och New Yorkbörserna och i Nordstjernan, som i sin tur är stor ägare bland annat i börsnoterade NCC. Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Majoriteten av verksamheten representeras i dagsläget av helägda Åhléns och Servera samt delägandet i Axfood och i Saba Trading. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen över 40 miljarder kronor per år och har drygt 13 000 anställda. Axel Johnson International AB är verksamt på den europeiska marknaden med en väl förgrenad och decentraliserad distributions- och handelsorganisation bestående av ett 50-tal bolag i 20 länder. Omsättningen uppgår till 4,5 miljarder kronor och antalet anställda till 1 200. Axel Johnson Inc., som har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika, arbetar med produkter och tjänster inom områdena Energi, Miljö och Kommunikationsteknik. Omsättningen uppgår till 27 miljarder kronor och antalet anställda till 1 300 personer. AxFast BV äger, utvecklar och förvaltar fastigheter helt anpassade för handel och distribution. De drygt 80 fastigheterna är spridda över hela Sverige och den totala ytan uppgår till över 600 000 kvadratmeter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020827BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020827BIT00610/wkr0002.pdf

Dokument & länkar