Om oss

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av 200 bolag i 34 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions and Transport Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. www.axinter.com

Prenumerera