Axel Johnson International stärker sin position på den nordiska transmissionsmarknaden

Axel Johnson International stärker sin position på den nordiska transmissionsmarknaden genom att förvärva fem företag från finska SKS Group med en total omsättning om 40 miljoner EUR. Företagen är marknadsledande inom sina nischer, och erbjuder premiumprodukter och tjänster till den nordiska maskinbyggnad- och utrustningsindustrin.

Transaktionen som signerades den 18e december, inkluderar företagen SKS Control Oy, SKS Mechatronics Oy, SKS Mekaniikka Oy, SKS Sweden AB och SKS Tehnika OÜ. Bolagens produktutbud omfattar mekaniska transmissionskomponenter, som växlar, motorer, bälten samt linjära komponenter. Huvuddelen av försäljningen sker i Finland men företagen bedriver även verksamhet i Sverige och Estland.

När transaktionen har stängts kommer de fem företagen agera som en företagsgrupp och fortsätta bedriva verksamheten under varumärket SKS, som en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Industrial Solutions.

"Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi där vi strävar efter att förvärva marknadsledande distributörer med hög teknisk kompetens och erfarenhet av mekaniska kraftöverföringslösningar", säger Ola Sjölin, VD för Industrial Solutions. "Det ligger också i linje med Axel Johnson Internationals mål om att vara en teknisk lösningsleverantör."

Förvärvet förväntas skapa möjligheter att introducera nya komponenter till liknande företag inom Axel Johnson International, bredda erbjudandet inom transmissionsprodukter samt komplettera den nuvarande produktportföljen.

Axel Johnson Internationals strategi är att förvärva välskötta företag för att sedan utveckla dem tillsammans med den befintliga ledningen. Detta stämmer väl överens med det aktuella förvärvet då Jouni Kaukonen, nuvarande VD för SKS Mechatronics och SKS Mekaniikka, kommer att bli VD för den nya SKS-gruppen.

"Jag är mycket glad över att få möjligheten att fortsätta utveckla SKS Group i en internationell miljö med industriella ägare som har en långsiktig syn på affärer, säger Kaukonen.  ”Då vi tidigare har varit en del av en privatägd koncern, ser vi mycket positivt på att inkluderas i en större familjeägd grupp. Axel Johnson International ger oss möjligheter att förvalta det vi har byggt, men också fina förutsättningar inför framtiden.”

 

För mer information vänligen kontakta:

Hans Glemstedt, Head of Strategy and M&A, Axel Johnson International,
+46 (0)8 453 77 41, hans.glemstedt@axinter.com

Ola Sjölin, Managing Director, Industrial Solutions,
+46 (0)8 453 77 25, ola.sjolin@axinter.com

 

Viktor Skargren
Project Manager Strategy & Communciation
viktor.skargren@axinter.com

 

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 90 bolag i 25 länder, med en omsättning på 750 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions. www.axinter.com

Om oss

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 120 bolag i 28 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions, Transport Solutions och Driveline Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. www.axinter.com

Prenumerera