Axel Johnson International tecknar hållbarhetslänkat lån hos Svensk Exportkredit (SEK)

Report this content

Axel Johnson International ökar ambitionsnivån inom hållbarhet och tecknar ett hållbarhetslänkat lån om 55 miljoner euro hos Svensk Exportkredit (SEK). Lånet är länkat till en uppsättning hållbarhetsrelaterade mål med fokus på energieffektivitet och förnyelsebar energi.

– Tack vare flera års strukturerat hållbarhetsarbete och ökade ambitioner i koncernens nya hållbarhetsstrategi har det blivit möjligt för oss att teckna det här lånet hos SEK. Det känns väldigt roligt att kunna koppla hållbarhetsarbetet till finansiering på det här sättet, säger Malin Ripa, Head of Sustainability, Axel Johnson International.

SEK ställer ut så kallade hållbarhetslänkade lån till svenska exportföretag under förutsättning att hållbarhetsmålen som ska länkas till lånet är relevanta för branschen som företaget verkar i samt att målen är ambitiösa.

– Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål, samtidigt som det ger kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, och framför allt för klimatet, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Axel Johnson Internationals länkade nyckeltal är dels kopplade till energieffektivitet i den egna verksamheten och dels till interna transporter inom koncernen, vilka motsvarar Scope 1 och 2 enligt standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Det tredje nyckeltalet handlar om förnyelsebar el som är en viktig del i att sänka koncernens koldioxidutsläpp. Förutom hållbarhetsaspekten utgör lånet en del i Axel Johnson Internationals globala förvärvsstrategi.

– Vi ser positivt på det här lånet från SEK som är avsett att bidra till vår fortsatta förvärvsresa. På sikt ser vi gärna att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet, säger Ola Karlsson, CFO, Axel Johnson International. 

För mer information, kontakta:

Malin Ripa, Head of Sustainability, Axel Johnson International
+46 8 453 77 92, malin.ripa@axinter.com

Ola Karlsson, CFO, Axel Johnson International
+46 8 453 77 10, ola.karlsson@axinter.com

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Sedan 1962 har SEK tillhandahållit lån som har gjort det möjligt för hundratals svenska företag att växa genom en ökad produktion, förvärv, fler anställda och försäljning av produkter och tjänster till kunder över hela världen. Med utlåning i 60 länder har SEK en lång erfarenhet av internationell finansiering och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Om Axel Johnson International
Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 150 bolag i 30 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. www.axinter.com

Ida Borgström Hommik
Head of Communications
ida.borgstrom@axinter.com

Prenumerera