Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2016

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. 

Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. 

Årets nominerade är:

Dag Sebastian Ahlander:

Gustaf Mannerheim (Historiska Media)

info@historiskamedia.se; Lena Amurén, 073-324 08 81, lena.amuren@historiskamedia.se

Gunnar Broberg:

Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år (Natur och kultur)

info@nok.se; Anders Bergman, anders.bergman@nok.se

Max Engman:

Språkfrågan.  Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 (SLS/Atlantis)

info@sls.fi; agneta.rahikainen@sls.fi

Hanne Kjöller:

En svensk tiger. Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (Fri tanke förlag)

info@fritanke.se

Annika Sandén:

Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis)

info@atlantisbok.sePeter.Stenson@atlantisbok.se

Klas Åmark:

Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (Albert Bonniers)

info@albertbonniers.se; jesper.monthan@albertbonniers.se

Vinnaren kommer att tillkännages den 24 november 2016.

För vidare information kontakta Peter Luthersson peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se

Stora Fackbokspriset instiftades 2011 och delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Pristagare 2011 var Svante Nordin för Filosoferna (Atlantis)

2012 Nina Burton för Flodernas bok (Bonniers).

2013 Carl-Johan Malmberg för Stjärnan i foten: dikt och bild, bok och tanke hos William Blake (Wahlström och Widstrand)

2014 Susann Silfverstolpe för Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet (Atlantis)

2015 Fredric Bedoire för Den svenska arkitekturens historia (Norstedts)

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål stödjer akademisk utbildning, forskning och spridning av forskningsresultat. Stiftelsen delar varje år ut Stora fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis Vetenskap, bildning, tradition.

Priset syftar till att belöna framstående essäistiskt och humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med stilistisk och fackmässig verkshöjd och därmed i Sverige uppmuntrar en berättande humanistisk bildningstradition präglad av språkbehandlande briljans.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Taggar: