Ändring av antal aktier och röster i Axfood AB (publ)

Report this content

Som tidigare offentliggjorts har Axfood AB (publ) ("Axfood" eller "Bolaget") genomfört en företrädesemission av aktier i Bolaget. De aktier som emitterades till följd av företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och konverterats från betalda tecknade aktier till nya aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Bolaget har till följd av företrädesemissionen ökat med 6 972 528 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 6 972 528 röster.

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Axfood till 216 843 240 aktier och antalet röster i Axfood uppgår till 216 843 240 röster. Efter återköp av egna aktier uppgår Axfoods innehav per den 30 juni 2022 till 1 037 856 aktier.

 

För ytterligare information, kontakta:
Elisabet Johansson, tf Head of Investor Relations, Axfood AB, investorrelations@axfood.se.

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 12.00 CET.

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och MatHem. Tillsammans har koncernen drygt 12 000 medarbetare och en omsättning om cirka 58 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Prenumerera

Media

Media