Axfood avyttrar sitt resterande fastighetsbestånd

Report this content

Axfood avyttrar sitt resterande fastighetsbestånd Axfood och Crown NorthCorp Ltd har idag träffat ett intensionsavtal avseende försäljning av Axfoods resterande fastighetsinnehav. Målsättningen är att före årets slut träffa ett slutgiltigt avtal. Axfoods fastighetsinnehav är idag bokfört till ett värde på 500 miljoner kronor och en försäljning kommer att ge en betydande resultateffekt. Fastighetsinnehavet uppgår idag till 93 fastigheter, varav 17 inrymmer verksamhet helägd av Axfood. - Genom försäljningen frigör vi kapital för att ytterligare utveckla vår detaljhandel. Detta är helt i linje med Axfoods långsiktiga strategi, säger Lars Nilsson, vVD Axfood. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Kenneth Wall, informationschef Axfood AB, tel 08-553 998 20, 0703-124 122 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken, bl a de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt franchisekoncepten Spar och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 32 miljarder kr. Antalet årsanställda är drygt 8 000. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00180/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar