Axfood bygger Sveriges största solcellspark

Report this content

Axfood fortsätter att satsa på förnybar energi. Genom ett samarbete med Alight byggs Sveriges största solcellspark. När anläggningen tas i bruk 2023 kommer den att täcka cirka 15 procent av Axfoods elförbrukning.

– Med Sveriges största solcellspark tar vi nästa stora kliv i satsningen på förnybar energi. Förutom att vår egen verksamhet blir grönare, bidrar vi till en markant ökning av tillgång på solenergi i landet, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Solcellsparken kommer att omfatta cirka 60 000 solpaneler. Den totala installerade kapaciteten kommer att motsvara cirka 40 MW och täcka cirka 15 procent av Axfoods årliga elförbrukning. Det motsvarar drygt 8 000 normalstora villors genomsnittliga årsförbrukning av el. Anläggningen beräknas stå klar i början av 2023.

Axfood och leverantören Alight samarbetar genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) där Alight äger, bygger, installerar och sköter driften av anläggningen medan Axfood åtar sig att köpa all den el som produceras under minst tio år. Tillståndsprocessen för parken är under behandling och svar förväntas före årskiftet.

Solcellsparken är en del av satsningen från Axel Johnsons koncernbolag som med tre större anläggningar fördubblar Sveriges produktionskapacitet från solcellsparker.

Långsiktigt arbete med fossilfri energi

Axfood har länge arbetat med solcellsfrågan och redan 2013 sattes en första större solcellsanläggning upp på Dagabs lager i Backa, Göteborg. Axfoods mål är att minst 25 procent av Axfoods lager- och butikstak som visar sig lämpliga, och där fastighetsägaren gett sitt godkännande, ska förses med solpaneler.

Att minska de fossila utsläppen från den egna verksamheten har under flera år varit högt upp på agendan hos Axfood. Fram till och med förra året minskade de klimatpåverkande utsläppen med 76 procent jämfört med basåret 2009. Förnybar el från sol, vind och vatten, högre andel fossilfria varutransporter, mindre klimatpåverkande kylar och frysar och färre tjänsteresor med flyg ligger bakom resultatet. Målet är att uppnå nettonollutsläpp från egen verksamhet senast 2030.

 

För mer information, kontakta:
Magnus Törnblom, presschef Axfood, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross, och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash och City Gross. Tillsammans har koncernen drygt 12 000 medarbetare och en omsättning om mer än 54 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.