Axfood säljer sitt svenska fastighetsinnehav

Axfood säljer sitt svenska fastighetsinnehav - reavinst 110 Mkr Ett köpeavtal har tecknats mellan Axfood och Crown Properties Holding AB, där Crown Properties fr o m 30 april förvärvar Axfoods svenska fastighetsbestånd. Affären omfattar 93 fastigheter varav 18 av fastigheterna hyrs av bolag inom Axfoodkoncernen. Köpesumman för fastigheterna är 627 Mkr och reavinsten beräknas till 110 Mkr. - Försäljningen av fastighetsbeståndet är ett bra exempel på hur Axfood fokuserar på kärnverksamheten; att utveckla och driva detaljhandelskedjor. Med det kapital som nu frigörs kan vi med kraft fullfölja Axfoods långsiktiga strategi, säger Mats Jansson, VD och koncernchef för Axfood. Ett intentionsavtal upprättades mellan parterna den 12 november 2002. Affären genomförs den 30 april. Ingångna hyresavtal har ej reviderats som följd av försäljningen. Crown Properties Holding AB ägs till 100% av Crown North Corp Ltd, England. För frågor, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 08-553 998 11, 0705-696 633 Kenneth Wall, informationschef Axfood AB, 08-553 998 20, 0703-124 122 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken, bl a de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt franchisekoncepten Spar och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet årsanställda är drygt 8 000. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar