Axfood stöder hållbar sojaproduktion

Axfood har nu köpt sina första sojacertifikat. Det är ett steg på väg mot användande av hållbart producerad soja. 2015 ska 100 procent av sojan som används vid produktionen av Axfoods varor antingen vara certifierad eller vara kompenserad genom köp av certifikat.

I första steget kommer sojan inte från certifierade odlingar, men för varje ton soja går en viss summa till sojaodlare som håller på att ställa om produktionen. Detta sker inom ramen för organisationen RTRS (Round Table Responsible Soy). 

Den globala sojaproduktionen har ökat tiofaldigt de senaste 50 åren. Tyvärr har expansionen av sojaodlingen skett på bekostnad av miljön i flera områden. Dessutom innebär storskalig sojaodling ofta en mycket stor användning av bekämpningsmedel.

De odlare som nu får pengar från Axfood för omställning finns i Brasilien, Argentina och Indien. 

- Målet är förstås att bara använda hållbart producerad soja, men genom att i ett första steg stöda odlare via RTRS-certifikat hjälper vi först till med att öka produktionen av certifierad soja, säger Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor på Axfood.

I Axfoods hållbarhetsprogram står att certifierad soja eller sojacertifikat ska börja användas till minst 50 procent vid produktion av Axfoods egna varor 2014 och 100 procent 2015. Den inbetalning Axfood nu gjort för att ställa om produktionen innebär att målet för 2014 är nått.

Köpen av sojacertifikat är en del av Axfoods hållbarhetsarbete.

Mer om RTRS-systemet:
http://www.responsiblesoy.org/?lang=en 

Mer om några av projekten Axfood stöder:

Indien: http://www.responsiblesoy.org/productores/vrutti/?lang=en
Brasilien: http://www.responsiblesoy.org/productores/fapcen/?lang=en

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor Axfood, 070-2897779
Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood, tel 073-077 43 07
Ingmar Kroon, presschef Axfood, tel 0702-89 89 83

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppgår till 254. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Prenumerera

Dokument & länkar