Axfood stödjer hållbar sojaproduktion till 100 procent

Axfood, med butikskedjor som Willys, Hemköp och Tempo, har nått målet när det gäller användande av hållbart producerad soja.

Det innebär att 100 procent av sojan som används vid produktionen av Axfoods varor nu antingen är certifierad eller kompenserad genom köp av certifikat.

Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och fett. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder och sojamjöl är en vanligt förekommande ingrediens i foder för produktionen av kött, mjölk, ägg och odlad fisk. Den många gånger storskaliga odlingen har expanderat på bekostnad av unika naturområden framförallt i Brasilien. Det är ett jordbruk som är beroende av stora insatser av jordbrukskemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa.

Axfood tar nu ansvar för vår del av sojaförbrukningen. I de fall sojan inte kommer från certifierade odlingar, kompenseras det genom att pengar går till sojaodlade som håller på att ställa om produktionen. Detta sker inom ramen för organisationen RTRS (Round Table Responsible Soy).

Certifieringen ställer krav på stopp för avskogning och omvandling av värdefulla naturområden, bättre produktionsmetoder, användning av jordbrukskemikalier, förbud mot barn- och tvångsarbete samt diskriminering, säkra arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rimliga löner samt dialog med lokalbefolkningen och respekt för markrättigheter.

De fem odlare som nu får pengar från Axfood finns i Brasilien, Argentina och Indien.

I Axfoods hållbarhetsprogram står att certifierad soja eller sojacertifikat ska användas till 100 procent, senast vid utgången av 2015. Den inbetalning Axfood nu gjort innebär att det målet är nått.

Axfood har skrivit under svenska Sojadialogens avsiktsförklaring avseende ansvarsfullt producerad soja. Sojadialogen är en bred koalition av svenska producenter och detaljister.

Köpen av sojacertifikat är en del av Axfoods hållbarhetsarbete.

Mer om RTRS-systemet:
http://www.responsiblesoy.org/?lang=en

Mer om några av projekten Axfood stöder:

Indien: http://www.responsiblesoy.org/productores/vrutti/?lang=en
Brasilien:
http://www.responsiblesoy.org/productores/fapcen/?lang=en

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood, telefon 073-077 43 07
Claes Salomonsson, presschef Axfood, telefon 0702-89 89 83

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet egenägda butiker uppgår till 258. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan, men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Grossistförsäljning till företag drivs genom Axfood Närlivs och egenägda kedjan Axfood Snabbgross. Partihandeln drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar