Axfoods omsättning januari-juni 2002

Report this content

Axfoods omsättning januari-juni 2002 Juni månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 728 mkr (2 761), en minskning med 1,2% jämfört med samma period föregående år. För perioden januari-juni 2002 uppgick nettoomsättningen till 16 197 mkr (15 738), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,4%, varav jämförbara butiker 3,4%. Omsättningen fördelar sig på 13 449 mkr (12 978) för den svenska verksamheten och 2 748 mkr ( 2 760) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 2,4%. Jämförbara enheter minskade med 2,6%. Willys ökade sin omsättning med 24,5% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,7%. Willys Hemma ökade sin omsättning med 3,6%. Jämförbara enheter minskade med 7,9%. Spar Finlands omsättning minskade med 0,4%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,5%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,5%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-juni jan-juni förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 3 132 3 210 -2,4% Willys 3 963 3 184 24,5% Willys Hemma 512 494 3,6% Spar Finland 2 748 2 760 -0,4% Dagab 8 598 7 057 21,8% Axfood 2 301 2 210 4,1% Närlivs Övrigt 1) 1 009 1 142 -11,6% Internomsättn -6 066 -4 319 40,4% ing 2) Totalt 16 197 15 738 2,9% 1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 2) Varav Dagab 5362 (3790) mkr. Den ackumulerade internomsättningen för perioden januari - maj har korrigerats med -40 mkr. Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: Juli 7/8 Augusti 5/9 September23/10 (i samband med Q3) Oktober 6/11 November 5/12 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 070- 6296634 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00230/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar