Axfoods omsättning januari-juni 2002

Axfoods omsättning januari-juni 2002 Juni månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 728 mkr (2 761), en minskning med 1,2% jämfört med samma period föregående år. För perioden januari-juni 2002 uppgick nettoomsättningen till 16 197 mkr (15 738), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,4%, varav jämförbara butiker 3,4%. Omsättningen fördelar sig på 13 449 mkr (12 978) för den svenska verksamheten och 2 748 mkr ( 2 760) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 2,4%. Jämförbara enheter minskade med 2,6%. Willys ökade sin omsättning med 24,5% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,7%. Willys Hemma ökade sin omsättning med 3,6%. Jämförbara enheter minskade med 7,9%. Spar Finlands omsättning minskade med 0,4%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,5%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,5%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-juni jan-juni förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 3 132 3 210 -2,4% Willys 3 963 3 184 24,5% Willys Hemma 512 494 3,6% Spar Finland 2 748 2 760 -0,4% Dagab 8 598 7 057 21,8% Axfood 2 301 2 210 4,1% Närlivs Övrigt 1) 1 009 1 142 -11,6% Internomsättn -6 066 -4 319 40,4% ing 2) Totalt 16 197 15 738 2,9% 1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 2) Varav Dagab 5362 (3790) mkr. Den ackumulerade internomsättningen för perioden januari - maj har korrigerats med -40 mkr. Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: Juli 7/8 Augusti 5/9 September23/10 (i samband med Q3) Oktober 6/11 November 5/12 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 070- 6296634 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar