Axfoods omsättning januari-september 2002

Report this content

September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2.638 mkr (2.551), en ökning med 3,4% jämfört med samma period föregående år. De egenägda butikerna i Sverige ökade under månaden med 9,6%, varav jämförbara butiker 3,3%. De egenägda butikerna i Finland minskade i lokal valuta under månaden med 1,2%, varav jämförbara butiker minskade med 2,4%.

För perioden januari-september 2002 uppgick nettoomsättningen till 24.535 mkr (23.872), en ökning med 2,8%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,3%, varav jämförbara butiker 3,8%. Omsättningen fördelar sig på 20.346 mkr (19.639) för den svenska verksamheten och 4.189 mkr ( 4.233) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 2,2%. Jämförbara enheter minskade med 2,2%.
Willys ökade sin omsättning med 22,4% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,0%.
Willys Hemma ökade sin omsättning med 8,7%. Jämförbara enheter minskade med 8,1%.
Spar Finlands omsättning minskade med 1,0%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,1%, varav jämförbara egenägda butiker minskade med 1,0%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-sep jan-sep förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 4.639 4.741 -2,2%Willys 6.136 5.014 22,4%Willys Hemma 796 732 8,7%Spar Finland 4.189 4.233 -1,0%Dagab 1) 13.024 10.766 21,0%Axfood Närlivs 3.558 3.428 3,8%Övrigt 2) 1.539 1.735 -11,3%Internomsättning 3) -9.346 -6.777 37,9%Totalt 24.535 23.872 2,8%

1) Varav direktdistribution 2.807 (1.566) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 8.269 (5.877) mkr.

* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan:

oktober 6/11
november 5/12

Prenumerera

Dokument & länkar