Ett stabilt kvartal med stärkt lönsamhet

Report this content

Axfood levererar ett stabilt första kvartal med tillväxt trots höga jämförelsetal samt ett ökat resultat och förbättrad lönsamhet. Willyskedjan och Hemköps franchisebutiker fortsatte att växa mer än marknaden och Dagab uppvisade återigen en imponerande produktivitet. Samtidigt fortsätter satsningar för att utveckla verksamheten och stora steg har tagits inom hållbarhetsområdet.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2021:

”Axfood fick en stabil start på det nya året men butiksomsättningstillväxten om 2,4 procent var av förklarliga skäl betydligt lägre än tidigare kvartal. Drygt ett år in i pandemin har vi börjat möta höga jämförelsetal. Utöver en negativ kalendereffekt jämförs detta kvartal med ett första kvartal föregående år som var kraftigt påverkat av bunkringen. Vår e-handelsförsäljning mot konsument fortsätter växa snabbt, och under kvartalet var tillväxten hela 139 procent. Vi har mycket på gång inom alla delar av Axfoodfamiljen för att utveckla vår verksamhet för framtiden och kan idag berätta att vi kommer flytta vårt frukt- och gröntlager från Helsingborg till ett nytt, större och mer effektivt lager i Landskrona med goda möjligheter för framtida expansion och automation.”
 

Sammanfattning av första kvartalet

  • Axfoodkoncernens nettoomsättning uppgick till 13 203 Mkr (13 067), en ökning med 1,0 procent.
  • Axfoodgruppens butiksomsättning uppgick till 11 757 Mkr (11 483), en ökning med 2,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 565 Mkr (544), en ökning med 3,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,2).
  • Periodens resultat uppgick till 430 Mkr (402) och resultatet per aktie före utspädning till 2,16 kronor (1,93).
  • Årsstämman den 24 mars beslutade om en utdelning till aktieägarna om 7,50 kronor (7,25) per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar i mars och september om 3,75 kronor vardera.
  • Kvartalet präglades fortsatt av rådande coronapandemi och möter föregående års bunkringseffekt.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • För att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten samt hantera framtida volymökningar har avtal tecknats om ett nytt och större rikslager för frukt och grönt i Landskrona som ska ersätta dagens frukt- och gröntlager i Helsingborg.
  • Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 310 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2021.

Axfood presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2021 i en telefonkonferens kl 9:30 idag.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.
För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in: Sverige: +46 8 505 583 51, Storbritannien: +44 333 300 9032, USA: +1 833 823 0586

 

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

 

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 7:00.
 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 11 000 medarbetare och en omsättning om mer än 53 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.