Hemköp flyttar kontoren till Solna

Report this content

Hemköps styrelse har tagit beslut att flytta Hemköpkedjans två servicekontor i Falun och Göteborg till Råsunda i Solna. Flytten innebär att Hemköp i större utsträckning än idag kommer att kunna dra fördel av Axfoods samlade funktioner.

Hemköp är i dag i stora delar integrerat med Axfood och har blivit en rikstäckande kedja. För att utnyttja Axfoods centrala funktioner till fullo och för att samla all kompetens på ett ställe flyttar Hemköps servicekontor i Falun och Göteborg till Råsunda i Solna.

– Flytten kommer att underlätta och förbättra samarbetet inom både Hemköpskedjan och Axfood, det är idag många som reser inom hela landet och bl a av den anledningen är Stockholmsområdet att föredra som bas, säger Lennart Andersson, VD Hemköpskedjan.

De 50-tal personer som jobbar på kontoren i Falun och Göteborg kommer att erbjudas att följa med till det nya kontoret i Solna. Flytten kommer successivt att genomföras från april till augusti. MBL-förhandlingar kommer att inledas omedelbart.

Prenumerera

Dokument & länkar