Inbjudan till presentation av Axfoods delårsrapport för andra kvartalet 2017

Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för andra kvartalet 2017 kl 14:00 den 14 juli. Rapporten kommer publiceras kl 13:00 samma dag.

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow presenterar rapporten tillsammans med tillförordnad ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Presentationen sker på engelska.

Tid: fredagen den 14 juli kl 14:00

Plats: telefonkonferens

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 203 0089 804
USA: +1 855 8315 945

Telefonkonferensen kan följas på axfood.se, där presentationsbilderna och delårsrapporten också kommer att finnas tillgängliga.

 Välkommen att lyssna in och ställa frågor! 

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, chef investerarrelationer Axfood AB, tel +46 72 23 606 43
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 juni 2017, klockan 11:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossist-försäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare
till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar