Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Axfood AB kallas till årsstämma onsdagen den 16 mars 2011, klockan 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Registrering börjar klockan 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 21 mars 2011.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, www.axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB, 070-293 16 93
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70       

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 231. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Prenumerera

Dokument & länkar