Ny vice VD i börsnoterade Axfood

Ny vice VD i börsnoterade Axfood Axfood AB har rekryterat Anders Nyberg till ny vice VD i koncernen med ansvar för detaljhandelsutveckling. Anders Nyberg kommer att ingå i Axfoods koncernledning och kommer närmast från posten som vice VD för ICA- handlarnas AB. Anders Nyberg får som detaljhandelsutvecklingschef det övergripande ansvaret för etable-rings-, koncept- och tillväxtstrategi inom Axfood AB. Koncernen genomgår en omstruktu-rering där en mångfald butikskoncept renodlas i sex varumärken: Hemköp, Axfood Lågpris, Axfood Direkt som samlar koncernens e-handel samt tre franchisingkoncept: Vivo, Spar och Tempo. Anders Nyberg blir central i omdaningen och utvecklingen av dessa sex butikskoncept. - Anders Nyberg har en mycket stark bakgrund inom detaljhandeln. Hans erfarenhet från strategisk affärsutveckling såväl inom som utanför Sverige samt operativt ansvar för olika butikskoncept passar Axfood som hand i handske, säger Mats Jansson, VD för Axfood AB. - Axfood ska utveckla och förstärka befintliga butikskoncept, vi har lagt fast att koncernen ska expandera i Norden de närmaste åren. Förändringstakten kommer att bli hög och Anders blir en viktig motor i det arbetet, avslutar Mats Jansson. Anders Nyberg tillträder posten som vice VD och detaljhandelsutvecklingschef den 1 februari 2001. För ytterligare information, kontakta: Mats Jansson, VD och koncernchef Axfood, tel 08-700 66 31 Bodil Eriksson, informationsdirektör Axfood, tel 08-700 66 34, 0706-29 66 34 Anders Nyberg, 070-527 37 47 Anders Nybergs bakgrund: Uppvuxen i föräldrarnas ICA-butik. Utbildad vid Ekonomlinjen, Stockholms Universitet samt DIHR. 1982 - 1988 Esselte- koncernen, 1988 - 1992 Åhléns, bl a som regionchef och marknadschef, 1992 - 2000 ICA, bl a som vice VD, regionchef samt ansvarig för affärsutveckling. Digital bild kan hämtas på www.axfood.se under Pressmeddelanden Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axfood bildades genom samgående mellan Hemköp och D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar i Sverige, Spar Inn Snabbgross och Spar Finland. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Axfood Lågpris (ex Willys), Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8000. Bolaget omfattar drygt 1000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 330 butiker i Finland, varav 85 är delägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20% och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar