Ökad försäljning av egna varumärken

Report this content

Ökad försäljning av egna varumärken Axfoods försäljning av egna märkesvaror har redan nått årsmålet på 7 procent av den totala försäljningen. Avstämningen är gjord den 28 juli och visar en andelsökning på drygt 3 procent under perioden 7 april - 28 juli. Allra starkast är försäljningen inom Axfoods lågprisbutiker där andelen egna märkesvaror har ökat till drygt 10 procent. Axfood har som mål att år 2005 ha ökat andelen till 15 procent av den totala försäljningen inom koncernen. - Årets mål på 7 procents andel egna märkesvaror ligger fast, en del i förklaringen av sommarens starka utveckling är förmodligen att vi lanserat många varor som säljer starkt på sommaren, säger Mats Bejmyr, chef Axfood EMV. Axfood har som riktlinje att bruttomarginalen för de egna märkesvarorna (EMV) ska vara bättre än märkesledarens produkt. Men förutom att de egna märkesvarorna ska ge lönsamhet, kan konsumenten handla kvalitetsprodukter till ett lågt pris. - Vi kan med våra egna märkesvaror erbjuda konsumenten kvalitetsvaror till ett lägre pris samtidigt som butikskedjan får bättre vinstmarginaler och en stark profilering av butiksvarumärket, säger Mats Bejmyr, chef Axfood EMV. Axfoods portfölj av egna märkesvaror innehåller tre kedjeunika varumärken; Vårt eget (Hemköp), Willys och Spar. Därutöver finns två koncerngemensamma varumärken, Eldorado och Godegården, som samtliga butiker inom koncernen kan saluföra. De tre kedjeunika varumärkena och Godegården håller samma kvalitet som det ledande varumärket inom produktkategorin, men är 10-15 procent billigare. Eldorado är koncernens fighting brand (lågprismärke) och ska prismässigt ligga 20-40 procent under märkesledaren. Parallellt med utvecklandet av de egna märkesvarorna har också en kvalitetsstrategi tagits fram för att säkerställa kvaliteten. För ytterligare information, kontakta: Mats Bejmyr, chef Axfood EMV, tel 08-553 993 54, 0705-48 48 81 Kenneth Wall, presschef Axfood AB, tel 08-553 998 20, 0703-124 122 Bilder: www.axfood.se Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken, bl a de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt franchisekoncepten Spar och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 32 miljarder kr. Antalet årsanställda är drygt 8 000. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00300/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar