Axis: Delårsrapport januari - september 2015

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 30 procent till 1 906 Mkr (1 462) I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 389 Mkr (257), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 20,4 procent (17,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 289 Mkr (193)
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,16 kr (2,77)

Januari - september

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 24 procent till 4 876 Mkr (3 946). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 650 Mkr (516), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3 procent (13,1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 476 Mkr (384)
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,85 kr (5,52)

VD-kommentar
” Under det tredje kvartalet ökade försäljningen med 30 procent jämfört med samma period 2014. För årets första nio månader var tillväxttakten 24 procent. Tillväxten i kvartalet drevs primärt av en god försäljning i USA. Gynnsamma valutakurseffekter mot framför allt den amerikanska dollarn hade en fortsatt positiv inverkan.

Axis har fortsatt ambitionen att driva utvecklingen inom nätverksbaserade säkerhetslösningar. Under september månad presenterade Axis ett stort antal nya innovativa produkter och lösningar. På kamerasidan lanserades AXIS F34 som är en diskret, kostnadseffektiv produkt riktad mot kontor och butiker. Samtidigt introducerades bland annat nya modeller inom Axis Q-serie, utomhusanpassade mini-domekameror med inbyggd mikrofon och högtalare samt en ny kamera i vår framgångsrika AXIS P55-serie. Som en del i satsningen att erbjuda totala och intelligenta lösningar har vi breddat portföljen med AXIS Guard Suite; en serie egenutvecklade videoapplikationer som möjliggör ett smart, effektivt säkerhetssystem med proaktiv videoövervakning.

Vi fortsätter att stärka vårt forsknings- och utvecklingsarbete och är glada över att under kvartalet tilldelats utmärkelsen Good Design Award 2015 av Japanese Institute of Design Promotion för AXIS Q61-serien. Jag är stolt över att Axis i snabb takt möter marknadens behov och identifierar nya trender med bibehållen kvalitet och ansvarstagande i alla led. Tillsammans med partner fortsätter vi bygga stark lokal närvaro, möta marknadens behov och leda utvecklingen”.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2015, kl. 08.00 (CET).

    
Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com.

Axis Communications AB
, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden   Phone +46 46 272 18 00   Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com

Taggar: