Axis: Halvårsrapport januari - juni 2015

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355)
    I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 117 Mkr (188), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 7,2 procent (13,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 83 Mkr (139)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,19 kr (2,00)

Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 20 procent till 2 971 Mkr (2 484). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 0 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 261 Mkr (260), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (10,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 187 Mkr (191)
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,69 kr (2,75)

VD-kommentar
” Under det andra kvartalet uppgick försäljningen till 1 616 Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen påverkades positivt av valutaeffekter från framför allt den amerikanska dollarn. Samtidigt som ett antal länder i Sydostasien och delar av Europa visade en god utveckling, fortsätter vi se en svag tillväxt på flera stora marknader i framför allt Östeuropa, Sydamerika och delar av Nordasien.

I maj presenterades det oberoende informations- och analysföretaget IHS årliga rapport över marknaden för videoövervakning. Nätverksvideo bedöms utgöra 67 procent av den globala videoövervakningsmarknaden. 39 procent av alla sålda övervakningskameror är idag nätverkskameror. Axis rankas fortsatt som tydlig marknadsledare inom nätverksvideo i regionerna Americas och EMEA. IHS bedömer att världsmarknaden för videoövervakning ska växa med 10 procent årligen de fem kommande åren.

Vi fortsätter att utveckla och stärka vårt erbjudande mot samtliga marknadssegment. Under kvartalet har vi lanserat en uppdaterad version av AXIS Camera Companion med utökad funktionalitet. Ett stort antal nya och innovativa nätverkskameror har presenterats och vi har även breddat vårt erbjudande med en porttelefon med integrerad video för identifiering och passagekontroll.

I början av 2016 påbörjas byggnationen av Axis nya huvudkontor i Lund med plats för 1 100 medarbetare. Vi fortsätter att bygga en organisation som ska kunna möta möjligheterna på marknaden. Anställningstakten är i linje med vår syn på den rådande marknadsutvecklingen och under första halvåret välkomnades 120 nya medarbetare”.
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2015, kl. 08.00 (CET).

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Axis Communications AB, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden   Phone +46 46 272 18 00   Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com

Taggar: