Axis AB: Senareläggning av Axis årsstämma

Styrelsen för Axis har, med anledning av Canons offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Axis att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon, beslutat att senarelägga årsstämman, som tidigare avsågs hållas den 25 mars 2015. Nytt datum kommer att meddelas så snart det är fastställt.

För frågor och ytterligare information vänligen kontakta:

IR-kontakt
Johan Lundin
Investor Relations Manager
Tel: + 46 46 272 2700
E-post: ir@axis.com

Informationen häri är sådan som Axis är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknad och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015 kl. 8.00.

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på Nasdaq Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Taggar:

Dokument & länkar