Axis bygger nytt huvudkontor som säkrar fortsatt tillväxt och med fokus på forskning och utveckling

Report this content

I början av nästa år inleder Axis byggandet av ett eget huvudkontor som ska ligga i anslutning till bolagets nuvarande kontorslokaler i Lund. Byggnaden väntas stå färdig i början av 2018 och ge plats för 1 100 medarbetare.

Tillsammans med huvudägaren Canons verkställande direktör Fujio Mitarai, offentliggjorde Axis idag expansionsplanen vid ett möte med representanter från kommunen, universitet och högskolan.

”Axis har sedan start varit ett företag med hjärtat i Lund och med den här satsningen stärker vi vår långsiktiga förankring i denna dynamiska tillväxtregion. För oss som innovativ branschledare är närheten till universitet och högskola en självklarhet och därför fokuserar vi på fortsatt forskning och utveckling i Lund samt på att vidareutveckla våra lokala samarbeten”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör, Axis Communications.

Den nio våningar höga kontorsbyggnaden, vilken kommer att ta upp ett helt kvarter vid Ideon Science Park, ska på 32 000 kvadratmeter rymma många av Axis företagsfunktioner. Forskning och utveckling, som utgör den största delen av verksamheten i Lund, kommer även att finnas kvar i den nuvarande huvudbyggnaden på Emdalavägen.

Förutom en blandning av enskilda kontor och landskap rymmer den nya byggnaden en restaurang och café på entréplan, ett nytt besökscentrum för demonstrationer av Axis erbjudanden samt konferensutrymmen.

Den nya byggnaden kommer att bli ett nytt inslag i Lunds stadsbild och förhoppningen är att den ska bli starkt förknippad med Axis långa historia som innovativt tillväxtbolag. Byggnaden kommer att vara miljöcertifierad enligt en miljö- och energioptimeringsstandard med funktioner såsom fjärrvärme och värmeåtervinning.


Som en stor arbetsgivare i en expansiv region har Axis under lång tid haft nära samarbeten med Lund Tekniska Högskola och Lunds Universitet, bland annat genom att varje år erbjuda examensarbeten till ungefär 65 ingenjörsstudenter. Över hälften av Axis idag drygt 2 000 anställda arbetar i Lund. Under 2014 har Axis blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser i medarbetarundersökningar gjorda av både Great Place to Work och Universum.

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager Corporate Communications & PR, Axis Communications Telefon: 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Taggar:

Dokument & länkar