Axis Communications presenterar hållbarhetsrapport för 2014

Axis Communications publicerar sin hållbarhetsrapport för 2014, som fortsatt fokuserar på miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvarstagande. Bolagets hållbarhetsrapport, den femte i ordningen, beskriver framgångarna inom en rad områden såsom miljöpåverkan och antikorruption. Stora framsteg har också gjorts i arbetet med att informera och granska leverantörer för att säkerställa efterlevnad av Axis Supplier Code of Conduct. Hållbarhetsrapporten är framtagen enligt den nya globala rapporteringsstandarden G4.

      Axis arbetar proaktivt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor eftersom en ansvarsfull hållning är en viktig framgångsfaktor för vår globala affärsverksamhet. Jag är stolt över vad vi åstadkommit under 2014 kring allt från att optimera våra logistikflöden för att minimera vår miljöpåverkan till att motverka korruption i värdekedjan och verka för att skapa en tryggare och säkrare värld, säger Ray Mauritsson, vd, Axis Communications.

Axis strävar efter att vara en drivande kraft bakom utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar, vilka hjälper användare inom både privat och offentlig sektor att möta dagens kritiska utmaningar, såsom att skydda både människor och viktig infrastruktur, och urbana problem som trafikbelastning.

Som globalt företag med anställda i 49 länder och partner i 179 länder strävar Axis efter att vara ledande inom säkerhetsbranschen när det gäller hållbart företagande och tar därför ett långsiktigt ansvar för hur verksamheten påverkar anställda, partner, leverantörer, slutanvändare och andra viktiga målgrupper.  

      Som marknadsledande har Axis ambitionen att vara ett föredöme inom branschen även när det gäller hållbarhet. Den senaste rapporten visar hur vårt hållbarhetsarbete inom hela värdekedjan gett positiva resultat. Jag ser fram emot att fortsätta att driva arbetet med Axis branschledande åtgärder som exempelvis vårt anti-korruptionsprogram, säger Ray Mauritsson.

Några viktiga åtgärder ur 2014 års hållbarhetsrapport:

  • Axis omfattande antikorruptionsarbete har intensifierats; samtliga anställda har genomgått en utbildning och över 100 av företagets distributörer har åtagit sig att följa bolagets omfattande och branschledande policy för nolltolerans mot korruption, mutor och intressekonflikter.
  • 96 procent av alla Axis leverantörer med miljö- eller hållbarhetsmässig påverkan på bolaget har antingen granskats av Axis leverantörsgranskare eller är certifierade för att se till att de följer Axis krav på miljöhänsyn samt arbetsmiljö och arbetssäkerhet.
  • Axis har framförallt genom sina optimerade logistikflöden och minskade transportsträckor lyckats reducerat bolagets koldioxidutsläpp med 13 procent under 2014.
  • Axis har fortsatt att fasa ut PVC-plast från sina produkter och 65 procent av bolagets nätverkskameror och video encoders är nu PVC-fria.
  • Axis anställda har under 2014 deltagit i medarbetarundersökningar gjorda av Great Place to Work®i Sverige, USA och Tyskland och bolaget erövrade topplaceringar i samtliga länder.
  • För att höja miljömedvetenheten hos sina leverantörer har Axis genom utbildningsprogrammet Axis Supplier Academy hållit webinars, där alla leverantörer informerats om Axis syn på hållbarhetsfrågor samt regler och lagar för materialredovisning.

Med årets rapport har Axis övergått till den nya rapporteringsstandarden G4, vilket är en uppdatering av det ledande regelverket för hållbarhetsrapportering framtaget av Global Reporting Initiative. Som del i Axis övergång till den nya rapporteringsstandarden har bolaget inlett intressentdialoger med viktiga målgrupper vilket gett viktiga insikter som kunnat användas för fortsatta förbättringar av bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete.

2014 års hållbarhetsrapport kan laddas ned på: www.axis.com/corporate/sustainability/index.htm 

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager Corporate Communications & PR, Axis Communications Telefon: 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Taggar:

Dokument & länkar