Axis delårsrapport januari-mars 2012

  • Nettoomsättningen ökade till 881 Mkr (808), vilket ger en tillväxt under första kvartalet med 9 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 79 Mkr (126), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0 procent (15,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 57 Mkr (91).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,82 kr (1,31).

Svag inledning men fortsatt stark expansion

”Året inleddes svagare än förväntat, vilket bland annat förklaras av en lägre försäljning i region Americas samt svagare efterfrågan på tillväxtmarknaderna i region EMEA. Mot slutet av kvartalet kunde vi notera en högre aktivitet i samtliga regioner. Vi ser en oförändrad tillväxtpotential för nätverksvideoprodukter och fortsätter vår expansion, både vad avser lansering av nya, innovativa produkter och rekryteringar.

I samband med säkerhetsmässan ISC West i Las Vegas i slutet av mars lanserade vi ett flertal nya produkter, bland annat AXIS Camera Companion - en enkel och kostnadseffektiv nätverksvideolösning för mindre övervakningssystem.

Under första kvartalet har vi lanserat sammanlagt ett tiotal nya nätverksvideoprodukter för såväl små som stora installationer. Vår globala expansion fortsätter och vid periodens utgång var vi 1 205 anställda”.  

                                                                                                Ray Mauritsson, verkställande direktör

Presentationsbilder och rapporten finnas tillgängliga på http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid:
Tisdag den 17 april klockan 10.00

Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110

Ange: 915153

Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i sju dagar på:
+46 (0) 850520333, ange: 915153

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis har över 1000 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Taggar:

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar