Axis halvårsrapport januari-juni 2012

Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade till 1 044 Mkr (747), motsvarande en tillväxt under andra kvartalet på

   40 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 31 procent.
• Rörelseresultatet ökade till 121 Mkr (90), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 11,6 procent (12,1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 88 Mkr (66).
• Resultatet per aktie uppgick till 1,26 kr (0,96).  

 Första halvåret

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 1 925 Mkr (1 555), motsvarande en tillväxt på 24 procent. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 18 procent.

• Rörelseresultatet minskade till 200 Mkr (216), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,4 procent (13,9).

• Resultatet efter skatt uppgick till 145 Mkr (157).

• Resultatet per aktie uppgick till 2,08 kr (2,27).  

Försäljning i linje med förväntningar

Efter en svag inledning på året tog försäljningen av nätverksvideoprodukter ny fart under andra kvartalet, vilket gav en för­säljning i linje med våra förväntningar. Sammantaget för årets första sex månader resulterar detta i en tillväxt på 24 procent, 18 procent i lokala valutor.

Under perioden publicerade marknadsanalysinstitutet IMS en ny rapport där Axis återigen rankas som tydlig marknadsledare i ka­tegorin nätverkskameror och nu även i kategorin säkerhetskame­ror. Tillväxtförväntningarna avseende nätverksvideo uppskattades i rapporten till cirka 25 procent de närmaste åren.

Det andra kvartalet präglades av fortsatt hög rekryteringstakt och vid periodens utgång var vi 1 265 anställda. Under andra kvartalet såg vi en oförändrat hög nivå på inflödet av nya projekt och förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling inom nätverksvideo är goda.”                                                                                                                                                                                                Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:

http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens

Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag.

Tid: fredag den 10 juli klockan 10.00

Telefonnummer: 08-5052 01 10, Kod: 918672

Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis har över 1000 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Taggar:

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar