Delårsrapport januari - mars 2015

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 20 procent till 1 354 Mkr (1 129)
    I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 2 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (72), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (6,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 104 Mkr (52)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,50 kr (0,75)
  • Den 10 februari lämnade Canon ett offentligt uppköpserbjudande till Axis aktieägare

VD-kommentar
”Vi har under årets första tre månader kunnat presentera ett stort antal nya lösningar inom olika produktkategorier. Samtidigt som Axis fortsätter att stärka erbjudandet med nya innovativa nätverkskameror, fortsätter vi även att bredda produktportföljen med kompletterande innovationer och utvecklade versioner av våra olika mjukvarulösningar riktade mot små och mellanstora installationer. Anställningstakten har varit fortsatt hög i början av året och antalet medarbetare har ökat med 78 personer.

Tillväxttakten i kvartalet påverkades negativt av en orolig makroekonomisk situation på flera av Axis marknader. Vi noterar även fortsatt låga lagernivåer hos vissa större distributörer. Branden vid den thailändska produktionsenheten i november orsakade leveransstörningar av vissa produkter. Detta hade en större negativ försäljningspåverkan i kvartalet än vad vi tidigare uppskattat.

Den 10 februari lämnade Canon ett offentligt uppköpserbjudande till Axis aktieägare om 340 kronor per aktie. Acceptperioden löpte under perioden 3 mars till 1 april. Den 8 april meddelande Canon att man fullföljer budet samt att acceptperioden förlängs till 21 april. Vidare information om erbjudandet finns tillgänglig på Axis hemsida.

Vi kommer fortsätta att utveckla vårt erbjudande. Marknaden för nätverksbaserad övervakning erbjuder fortsatt stora möjligheter och Axis har en tydlig ambition att stärka sin marknadsledande position genom att utveckla partnernätverket, attrahera kompetenta medarbetare och lansera ledande säkerhetslösningar”.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations.
Tel: 046-272 18 00
E-post:
IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015, kl. 08.00.


Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Axis Communications AB, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden, Phone +46 46 272 18 00 Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com

Taggar: