Peter Ragnarsson lämnar Axis

Report this content

Peter Ragnarsson lämnar sin befattning som verkställande direktör i Axis AB i samband med att han fått erbjudande om samma position i annat börsnoterat bolag. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts, medan den processen pågår kvarstår Peter Ragnarsson som VD under sin uppsägningstid om maximalt sex månader.

"Vi riktar ett stort tack till Peter, som på ett ytterst förtjänstfullt sätt omstrukturerat Axis till ett lönsamt och fokuserat bolag. I samband med ledningsförändringarna får vi nu en möjlighet att finna den ledare som har bäst förutsättningar att verkställa Axis strategi med fokus på den växande video och säkerhetsmarknaden", säger styrelsens ordförande Mikael Karlsson. For further information, please contact: Mikael Karlsson, Styrelseordförande, Axis AB Telefon: + 046 272 18 30, E-post: mikael.karlsson@axis.com

Dokument & länkar