Axkid: Halvårsrapport januari - juni 2019

Report this content

Fortsatt stark tillväxt i Europa och en trög nordisk marknadsutveckling 

Höjdpunkter andra kvartalet

-          Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 27 611 KSEK (26 704)

-          Bruttomarginalen uppgick till 41,1 procent (41,1)

-          Rörelseresultatet uppgick till 1 592 KSEK (3 170)

-          Resultatet efter skatt uppgick till 1 265 KSEK (2 523)

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,26)

Höjdpunkter första halvåret

-          Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 48 100 KSEK (45 048) 

-          Bruttomarginal uppgick till 41,6 procent (42,1) 

-          Rörelseresultat uppgick till 2 479 KSEK (5 191) 

-          Resultatet efter skatt uppgick till 1 751 KSEK (4 046) 

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,42) 

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar 

Första halvåret 2019 har för Axkid varit en intensiv period med att etablera plattformen för nästa steg i bolagets utveckling. Etableringen i Tyskland samt uppstart av vår monteringsanläggning i Kina är nödvändiga strategiska satsningar för att lyfta bolaget till nästa nivå. Vi har också under första halvåret lanserat fyra nya produkter samt lagt mycket energi på den kommande produktlinje som lanseras tidigt 2020. Produktlanseringarna samt Tysklands-etableringen ser jag som avgörande för att ta Axkid till nästa nivå.

Under andra kvartalet ökade försäljningen i Europa 10 procent. Detta trendbrott beror främst på våra satsningar i UK och Tyskland. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen i Tyskland där vårt team endast arbetat i tre månader och bolaget presterar redan bättre försäljningssiffror än vår tidigare distributör. Även UK följer våra ambitiösa tillväxtmål. Däremot var försäljningsutvecklingen i Norden en besvikelse under andra kvartalet. Den främsta orsaken är de höga lagernivåerna hos våra onlinekunder i kombination med en stark prispress från många leverantörer i syfte att bibehålla sina volymer. Vi förväntar oss inte att detta kommer att stabilisera sig i det korta perspektivet även om vissa ljusglimtar kan skönjas.

Summan av Norden samt Europa ger en omsättningsökning med 3 procent till 28 MSEK.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,6 MSEK vilket är lägre än föregående år.

Kostnadsbilden i bolaget är enligt plan men högre än föregående år eftersom investeringar gjorts i samband med uppstart av dotterbolag samt marknadsinvesteringar för de framtida produktlanseringarna.

Axkid går in i en ny fas och hösten kommer att bli intensiv då vi börjar visa och kommunicera mer kring våra nya produkter och äntligen får visa Europa nästa steg inom barnsäkerhet. I september hålls den årliga mässan i Köln, Kind & Jugend, som är en viktig mötesplats för oss och en möjlighet att träffa alla våra befintliga men ger oss också en möjlighet att träffa nya samarbetspartners samt etablera Axkid på nya marknader.

Daniel Johanson, VD 

Övrig information 

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

-          Rapporten för det tredje kvartalet publiceras den 25:e oktober

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort. 

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.


Prenumerera