Axkid AB Nyemissionen registrerad

Report this content

Axkid AB avslutade i oktober sin företrädesemission. Emissionen tillförde

bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,2 MSEK.

Emissionen genomfördes i syfte att fortsätta utveckla företagets framtida produktplattformar, investera i utökad marknadsföring samt lansera Axkid på fler geografiska marknader.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra

och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

- Sista dag för handel med BTA är 2021-10-25

- Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2021-10-27

- De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2021-10-29

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Axkid AB till

10 581 818 stycken. Aktiekapitalet i Axkid uppgår till 1 058 181,80 kronor efter registreringen av emissionen.

För ytterligare information om den avslutade nyemissionen kontakta Eminova

Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email

info@eminova.se. VD Daniel Johansson, email daniel.johansson@axkid.com, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.

Prenumerera