Delårsredogörelse kv 1 2017

Report this content

Fortsatt stark försäljningstillväxt gav nytt rekordkvartal

Första kvartalet sammandrag

  • Omsättningen ökade med 53 procent till 14 325 KSEK (9 379), vilket var den högsta   kvartalssiffran någonsin för bolaget.
  • Fortsatt stark tillväxt på alla marknader.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 845 KSEK (15).
  • Resultatet före skatt uppgick till 690 KSEK (-119).
  • Leverantörsavtal med Babya på den svenska marknaden
  • Ny distributör i Kina

(Se bifogad PDF för diagram)

FINANSIELL ÖVERSIKT, KSEK KV1 2017 KV1 2016 FÖRÄNDR %
Nettoomsättning 14 325 9 398 +52%
Ebitda 1 056 203 +520%
Rörelseresultat, ebit 845 33 +2560%
Resultat före skatt 690 -100
Resultat per aktie (SEK)
0,07 -0,01
Antal utestående aktier 9 700 000 8 200 000

VD-kommentar

“Fjolårets starka utveckling fortsatte i det första kvartalet. Försäljningen ökade med mer än 50 procent och återigen till en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal. Den starka försäljningsutvecklingen bidrog till att rörelseresultatet uppgick till en ny rekordnivå.

Vi såg en positiv utveckling på alla marknader och i synnerhet har våra nyckelmarknader fortsatt sin starka utveckling och överträffat tidigare förväntningar. Vi börjar nå en kritisk massa i dessa marknader och har etablerat Axkid varumärket både hos återförsäljare samt konsumenter som det ledande varumärket inom säkerhet.

På vår svenska hemmaplan har vi under kvartalet tecknat ett leverantörsavtal med Babya, leksakskedjans Lekias nya babysatsning som har 43 butiker runtom landet. Babya hade redan två bilbarnstolsmärken i sitt sortiment, men kände att de behövde ett tredje och att valet föll på oss är vi naturligtvis mycket nöjda med. Inte minst eftersom Babya är starka i Stockholmsområdet där vi tidigare haft luckor.

Ett ytterligare kvitto på hur väl vi står oss på den tuffa svenska marknaden fick vi i februari när Folksam utsåg vår nya modell Axkid Wolmax till bra val i en uppdatering av sitt stora 2015 bilbarnstolstest. Därmed har vi tre stolar som fått den utmärkelsen av Folksam, vilket med tanke på Sveriges goda säkerhetsrykte hjälper oss i marknadsföringen även utomlands.

Under kvartalet har vi även tagit ett omtag på den kinesiska marknaden genom att teckna avtal med en ny distributör. De höga förhoppningar vi hade när vi gick in i Kina 2015, efter att nya regler för bilbarnstolar införts, har tyvärr inte infriats. Vi tror fortsatt på den kinesiska marknaden över ett längre perspektiv men utvecklingen kommer att ta tid. Fördelarna med att åka bakåtvänt är dock obestridliga och vi hoppas att vår nya distributör, som har erfarenhet från andra svenska premiummärken i babysegmentet, med tiden ska kunna bygga upp samma kritiska massa som vi har sett i Västeuropa.

Slutligen tänkte jag säga några ord om utvecklingen av vår nästa produktgeneration. Arbetet är i full gång och vi använder den bästa krockkompetensen i branschen. Arbetet kommer att ta tid men vi har fortsatt målsättningen att lansera en ny produktplattform under 2019.

Vi tror att vi kan förbättra de bakåtvända stolarna genom en högre säkerhet samt en enklare och praktisk användning. Säkerheten är det främsta argumentet vi har för att åka bakåtvänt och att vi kan vässa det ytterligare gör att vi ser på framtiden med tillförsikt.”

Daniel Johansson, vd

Finansiell ställning

Vi har under perioden bytt bank och i samband med det förändrat lånestrukturen. Tillgängliga likvida medel uppgick till 2,3 MSEK (1,7) vid periodens slut. Likvida medel, inklusive beviljad kredit som ej utnyttjats, uppgick sammanlagt till 11,8 MSEK (2,5)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  3,6 MSEK (-1,9)

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Nästa informationstillfälle är den 24 aug då delårsrapporten för det första halvåret publiceras.

Ordinarie årsstämma hålls den 23 maj 2017 klockan 09.00 i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Det går att prenumerera på nyheter från bolaget på Aktietorgets hemsida under fliken Nyheter.

Prenumerera

Dokument & länkar