• news.cision.com/
  • Axkid AB/
  • Förtydligande kring pressmeddelande ; Axkid förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd från närstående

Förtydligande kring pressmeddelande ; Axkid förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd från närstående

Report this content

Axkid förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd från närstående

Axkid AB har idag, den 3 juni 2021, ingått avtal om förvärv av resterande 40 procent av aktierna i det kinesiska dotterbolaget Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd. för en köpeskilling om 4 730 058 kronor vilket erlagts kontant. Säljaren är ett bolag som kontrolleras av en ledande befattningshavare i dotterbolaget. Förvärvet genomförs mot bakgrund av det avtal Axkid AB haft med minoritetsägaren i Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd enligt vilket Axkid AB haft en optionsrätt att förvärva hela minoritetsandelen från minoritetsägaren. Axkid AB har påkallat optionsrätten, och förvärvet (inklusive betalningen därför) har skett denna dag, i enlighet med villkoren i avtalet. Förvärvet är inte en sådan transaktion som kräver godkännande av bolagsstämma i Axkid AB.

För mer information kontakta:

Daniel Johansson, VD och koncernchef, Tel: +46 70 456 67 33, daniel.johansson@axkid.com

Göteborg den 3 juni 2021

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över 15 marknader i främst Europa och omsatte ca: 100 miljoner kronor 2019. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna. Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan den 1 juli 2014.

Prenumerera