Nyemissionen registrerad

Axonkids AB avslutade i december sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 8,25 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,3 MSEK. Emissionen genomfördes i syfte att erhålla resurser för att utveckla nästa generations bilbarnstolar och etablera Axonkids som ett ledande företag med innovativa produkter i branschen samt hitta nya tillväxtmöjligheter för att lyfta bolaget till nya nivåer.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

-      Sista dag för handel med BTA är 2017-02-13
-      Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2017-02-15
-      De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2017-02-17

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Axonkid AB till 9 700 000 stycken. Aktiekapitalet i Axonkids uppgår till 970 000 kronor efter registreringen av emissionen.

För information om bolaget och den genomförda nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar