Analyst Group: Aktieanalys på Ayima - Lönsamhet runt hörnet

Report this content

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. För helåret 2018 presenterade Bolaget en omsättningsökning om 41 %, och givet framtida besparingar förväntas Ayima åter nå lönsamhet under Q2-19. Framöver väntas tillväxt härstamma från både Storbritannien och Nordamerika, där Bolagets presenterade avtalsvärde hittills i år uppgår till 16,9 MSEK. I ett Base scenario estimeras ett EBIT-resultat om 11,9 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 22,0 SEK.

 
För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/ayima-lonsamhet-runt-hornet/
 
Ayimas adresserbara marknad fortsätter att växa
 
Marknaden för SEO väntas växa med en CAGR om 4,7 % fram till 2020, till en nivå om 79 mdUSD. Marknaden för Digital Analytics estimeras växa med en CAGR om 20,8 % under perioden 2015-2022, för att då nå en nivå om 4,9 mdUSD, främst drivet av den rådande övergången från fysiska butiker till onlinehandel. Ayima, som genom förvärvet av LeapThree nu är ledande inom både SEO och Digital Analytics, är välpositionerade för att kapitalisera på tillväxten.
 
Satsning i Nordamerika ger förutsättningar för fortsatt tillväxt inom alla affärsområden
  
Sedan inledningen av 2018 har Ayima annonserat avtal i Nordamerika till ett värde av 37,8 MSEK, medan avtalsvärdet i Storbritannien under samma period uppgår till 30,3 MSEK. Detta anses vara en fingervisning om framtiden, där Nordamerika på lång sikt väntas bli Bolagets största marknad. Med anledning av expansionen väntas Ayima ha möjlighet att öka omsättningen inom samtliga affärsområden framgent.
 
Ökning i antalet kunder innebär lägre risk
 
Under 2016 blev Bolagets resultat lidande som ett resultat av ett stort kundtapp, då Verizon sänkte sin marknadsföringsbudget och därav sa upp en stor del av sina avtal med Ayima. Med anledning av detta har Bolaget de senaste åren arbetat för att öka antalet kunder i syfte att minska den kundspecifika risken. Satsningen har hittills varit framgångsrik, i och med att Bolaget har ökat antalet kunder från 51 till 78 under de senaste 18 månaderna.
 
Pågående emission ger ökade möjligheter för tillväxt under lönsamhet
 
Ayima genomför nu en företrädesemission om 13,6 MSEK. Emissionen ämnar att stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt för att kapitalisera på den starka underliggande marknadstrenden. Även om nyemissioner sällan är att föredra tolkas nyemissionen som ett bevis på att styrelsen är redo att ta kortsiktigt tuffa beslut i syfte att på lång sikt möjliggöra både högre lönsamhet och högre aktiekurser.
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)    
  
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Ayima Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar