Månadsrapport för juni 2017, visar på fortsatt tillväxt

Stockholm 2017-07-06

Juni 2017 var en ytterligare månad med fortsatt tillväxt, Ayima ökade försäljningen till 10,4 MSEK från 10,1 MSEK 2016. Ayima visar på fortsatt tillväxt och ser med tillförsikt på utvecklingen under kommande kvartal. Som kommunicerats tidigare ligger fokus på tillväxt. Under juni erhöll Bolaget några betydande kundkontrakt och dessa förväntas ge positiv effekt på omsättning och resultat under kommande kvartal.


Försäljning juni 2017
SEK: 10,4 MSEK (10,1 MSEK) : ökning 3,0 %
GBP: 930 000 (850 000) : ökning 9,0%


//


För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf.
Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com

Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e juli 2017.

Ayima:
Ayima är en koncern med huvudkontor i London och cirka 130 medarbetare. Bolaget har utöver kontor i London kontor i Stockholm, New York, San Francisco och Vancouver. Ayima erbjuder avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda SaaS-lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar