Skapa tysta rum på kontoret

Report this content

Idag är det inte ovanligt att man sitter i ett så kallat kontorslandskap. Då delar man ett enda stort rum med många andra medarbetare. Det kan då vara en hög nivå på ljudet, kollegor som pratar med varandra, i telefonen eller liknande. Det är inte fel att ha så kallade tysta rum på kontoret. Dessa kan göras på olika sätt, så väl som de kan användas för många olika saker. Smarta tysta rum finns att hitta på azdesign.se. Det som ett tyst rum kan vara bra till är att ha som mötesrum. Det om ni ska möta kunder utifrån till exempel och då vill sitta ostört. Det kan även vara för att en medarbetare vill sätta sig där för att kunna jobba i fred ett tag. Sen kan ett alternativ vara att ha ett tyst rum för telefonmöten som man går till för just detta.

Att visa hänsyn på kontoret

Även om man har möjlighet att skapa tysta rum med moduler från azdesign.se så är det ju bra att kunna sitta i ett kontorslandskap och ändå få den arbetsro man behöver. Det finns en det tips för dig och dina kollegor att ta till er. Bland annat är det bra att alla är så att säga med på samma spelregler. Ha inga generiska regler som säger ”visa hänsyn”. Det är bättre att ni tillsammans konkret tar fram vad som ska gälla. Det kan vara att man har telefonerna på ljudlöst eller att om man har hörlurar på sig så betyder det samma sak som stör ej.

Se även till att inte ropa till varandra, utan gå till kollegans skrivbord då du vill något. Det är inte fel heller att investera i öronproppar eller hörlurar att ha på sig för att få det lite tystare då man ska jobba med något viktigt.

I ett kontorslandskap är det även viktigt att göra det så tyst som möjligt. Ni kan hantera akustiken genom att addera mattor, textiler, växter samt ha dämpande möblering. Idag finns det även smarta avskärmare att sätta upp, som ger just en del avskärmning, en del ljudabsorbent.

Använd era tysta rum

Även om ni har gemensamma regler för hur det ska vara ute i kontorslandskapet så är det smart att ibland boka in sig att få sitta i ett tyst rum. Det för att få extra arbetsro. Kolla även av med chefen om det går att jobba hemifrån ibland. Att kunna sitta i en tyst miljö då och då är mycket viktigt. Om ni satsar på tysta rum, så kan ni utforma dem på olika sätt. Det så de passar olika tillfällen och olika personer. Det finns smarta moduler att ha som tysta rum som exempel. De kommer i olika storlekar och med eller utan möbler. Det går alltså att anpassa dem på bra sätt. De kan placeras på olika sätt, som mitt i kontorslandskapet eller utanför. Givetvis kan man på egen hand ta tomma rum på kontoret och göra om dessa till mötesrum, telefonrum med mera

Media

Media