Azelio får kommersiell order i Sverige för sitt energilager TES.POD[®]

Report this content

Azelio erhåller en order i Sverige från Industrisupport i Åmål AB på två enheter av sitt energilager TES.POD. Azelios TES.POD kommer att lagra överskottsenergi från en solcellsanläggning om 446 kW och göra solenergin tillgänglig dygnet runt som el och värme. Installationen av Azelios energilager kommer att öka Industrisupport i Åmål AB:s användningen av förnybar energi med 24% och minskar därmed utsläpp från energianvändning med 168 ton koldioxid per år.

Ordern är av strategisk betydelse för Azelio då det är det första kommersiella projektet på den svenska marknaden. Beställningen av två TES.POD-enheter görs på kommersiella villkor och Azelios energilagringslösning har valts framför lithiumjonbatterier. Systemet kommer att kombinera Azelios TES.POD med solceller som installerats av Svea Solar, Sveriges största installatör av solceller och samarbetsparter till Azelio för gemensamma projekt, för att bättre nyttja den producerade förnybara energin. Azelios TES.POD flyttar överskottsenergi för att matcha efterfrågan och skapar en förnybar baskraft, samt förser Industrisupport i Åmål AB med värme som även minskar beroendet av fjärrvärmenätet.

”Det här är en milstolpe av strategisk betydelse för Azelio. Vi har ett påbörjat kommersiellt projekt i Dubai. Denna order visar mångsidigheten av vårt energilager och bevisar den kommersiella lönsamheten även i norra Europa ”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Industrisupport i Åmål AB äger ett industrihotell på 22 000 m2 där lokaler hyrs ut till industrikunder. Driften av lagringsenheterna kommer att hanteras av Azelio under de första tre åren.

”Vi har ett stort energibehov och en ambition att använda energin mer ekonomiskt och miljömässigt. Vi har installerade solceller och ser nu fram emot att utöka vår användning av förnybar energi och stärka vår hållbarhetsprofil med Azelios energilagring”, säger Jimmie Karlsson på Industrisupport i Åmål AB.       

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 29 mars 2021.

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80   

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 160 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar