Azelio har startat produktion av sitt energilager TES.POD

Report this content

Produktion i volymutförande av Azelios energilager TES.POD har startats enligt plan. För att säkerställa en hög kvalitet i såväl produkten som leverantörskedjan, bestående av ett 70-tal europeiska leverantörer, inleds produktionen i låg takt för att sedan skalas upp till höga volymer under 2022.

Azelio fortsätter sin kommersialisering planenligt och har nu uppnått ytterligare en viktig milstolpe då produktionen av energilagret TES.POD i volymutförande har inletts. Produktionskedjan består i montering av cylinderkit i bolagets faciliteter i Åmål, följt av slutmontering av komplett Stirlingmotor i fabriken i Uddevalla. Det termiska lagret slutmonteras av AQ Systems i Vaggeryd och den kompletta produkten sätts sedan samman vid respektive projektplats.

För att säkerställa hög kvalitet i produkt och leverantörskedja är produktionstakten inledningsvis låg och produktionen sker under stor övervakning. Kvaliteten ska sedan bibehållas vid höga volymer, vilket planeras för under 2022.

Azelio har hittills säkrat två order från Sverige och Dubai på två respektive en TES.POD, samt en villkorad order från Egypten på 20 TES.POD, vilket motsvarar 260 kW elektrisk effekt och 3,3 MWh lagringskapacitet. Bolaget har som mål att under 2021 teckna order och inleda leverans av ett eller två projekt i storleken 100 kW eller större.

”Att inleda produktion av TES.POD i volymutförande har varit ett av våra mål för 2021. Det är en stor och utmanande uppgift att säkerställa en leverantörskedja för en komplex systemprodukt som är helt ny på marknaden. Jag är mycket stolt och imponerad över hela organisationens arbete”, säger Jonas Eklind VD på Azelio.    

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD             
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: 0709 40 35 80

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 170 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Azelio: www.azelio.com.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar