Azelio inleder samarbete för verifiering av sin energilagring även i Sverige

Utöver planerad verifiering i Marocko i slutet av 2019 inleder nu Azelio ett samarbete med svenska Glava Energy Center (glavaenergycenter.se) för verifiering av sin teknologi även i Sverige. Samarbetet möjliggör tester nära bolagets utveckling och i system tillsammans med olika förnybara teknologier och olika nätkonfigurationer. De varierande testmiljöerna påskyndar verifiering för ett brett användningsområde och en utökad marknad.

Azelios teknologi för termisk energilagring med hållbar elproduktion har som tidigare kommunicerats breddats från lagring av koncentrerad solenergi (CSP) i solbältet till att även kunna ladda lagret med el från exempelvis solceller och vindkraft. Med det utökade användningsområdet kan Azelios teknologi förbättra produktiviteten i såväl befintliga som planerade installationer av förnybar elproduktion hos en utökad mängd kunder i bland annat Europa och USA.

Samarbetet med Glava Energy Center innebär varierade testmöjligheter för Azelios teknologis breda användningsområde. Verifieringen i Sverige kommer att genomföras tillsammans med solceller där energilagringen med elproduktion placeras i en container. Lösningen har fördelar i en ökad mobilitet samt att värmen som avges vid elproduktionen kan nyttjas, vilket ökar systemverkningsgraden och värdet som systemet kan leverera.

”Den planerade verifieringen av teknologin i Marocko i slutet av året ligger fast och är ett viktigt delmål för Azelio. Att nu även kunna verifiera teknologin i Sverige tillsammans med solceller visar på det breda användningsområdet och värdet vi kan tillföra i övergången från fossilt till förnybart. Detta genom att förbättra produktiviteten hos såväl befintliga som planerade förnybara installationer,” säger Jonas Eklind, VD på Azelio.      

Konkurrenskraften i Azelios energilagringsteknologi stärks i och med den snabba volymökningen av sol- och vindenergi som ger låga elpriser, oregelbunden leverans av förnybar el och hård belastning på elnäten. Azelios energilagringslösning gör det möjligt att anpassa produktion av förnybar el mot efterfrågan, både för nätanslutna installationer och distribuerade mikrogridsystem. Den lägre effektiviteten vid omvandling från värme till el jämfört med till exempel batterier, kompenseras med lägre kostnad för lagring samt systemets livslängd på 30 år utan degradering av kapacitet.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media