Azelio och JET ENERGY tecknar MoU för lagring av solenergi i Afrika

Report this content

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) med JET ENERGY i Marocko om att utforska energilagringsprojekt för Azelios TES.POD i fransktalande Afrika. Samarbetet omfattar en kapacitet motsvarande totalt ca 45 MW fram till 2025 med JET ENERGY som projektutvecklare. När de första projekten initierats ser parterna möjligheter att utvidga samarbetet till att även omfatta projekt utanför denna avsiktsförklaring.

Efter installationen av Azelios verifieringsprojekt i Marocko fortsätter nu JET ENERGY och Azelio sitt samarbete genom att teckna en avsiktsförklaring om att utveckla förnybara energiprojekt framförallt i Marocko, men även i övriga fransktalande Afrika. Samarbetet syftar till att utvärdera projekt där Azelios energilagringssystem används tillsammans med befintliga och nya solcellsanläggningar för att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla el dygnet runt. Målet är att starta ett första projekt på 50 kW under 2021, följt av installationer av större projekt med en förväntad total kapacitet om 5 MW under 2022, 10 MW 2023, 15 MW 2024 och 15 MW 2025.

JET ENERGY är en EPC-entreprenör som är specialiserad på konstruktion, drift och underhåll av solcellsanläggningar. Denna avsiktsförklaring syftar till att vidga JET ENERGYs affär och etablera bolaget som en av Azelios teknikleverantörer i regionen.

”Marocko och fransktalande Afrika är en av våra målmarknader där vi ser att vår teknik för långvarig energilagring kan göra stor nytta. Vi är mycket glada över att samarbeta med JET ENERGY i deras ansträngningar att förse kunder med tillförlitlig och prisvärd förnybar kraftproduktion dygnet runt”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

”Lösningar för långvarig energilagring är en nyckel för länder som vill nå en högre elektrifieringsnivå samtidigt som utsläppen hålls så låga som möjligt. Vi är glada att samarbeta med Azelio för att föra in innovativa och konkurrenskraftiga system på den afrikanska kontinenten”, säger Ismail Tadlaoui, General Manager för JET ENERGY.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – VD                                                  Ralf Wiesenberg – VP Business Development

Email: jonas.eklind@azelio.com                           Email: ralf.wiesenberg@azelio.com

Tel: 070-940 35 80                                                Tel: +34 91 904 7120

 

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate.

Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar