Azelio startar kommersiellt projekt i Afrika söder om Sahara

Report this content

Azelio sluter ett Memorandum of Understanding (MoU) med det svenska företaget inom hållbara energilösningar STELLA Futura, om ett småskaligt kommersiellt projekt i Afrika söder om Sahara. Projektet syftar till att demonstrera Azelios teknik i verklig kommersiell miljö för att därigenom bana väg för en bredare tillämpning av tekniken i regionen tillsammans med STELLA Futura.

Det första projektet ska demonstrera Azelios lösning för att distribuera förnybar el dygnet runt till samhällen utanför elnätet, genom att producera elektricitet vid behov från lagrad solenergi. Anläggningen på 50 kWe är planerad att tas i drift under tredje kvartalet 2020. Två möjliga platser för projektet är under utvärdering, en i Ghana och en i Togo.

Båda parter avser att STELLA Futura ska bli en av Azelios försäljnings-, installations- samt drift- och underhållspartner i Afrika söder om Sahara. STELLA Futura är en oberoende leverantör av energilösningar som samarbetar med ledande leverantörer av energilagringslösningar. STELLA Futura designar, köper in och installerar kompletta, tillförlitliga och säkra solkraftsdrivna energilösningar (inom eller utanför elnät) för deras kundpipeline i Afrika söder om Sahara. STELLA Futura är intresserad av Azelios teknik och system för långtidslagring. Azelio kan producera el från sitt aluminumbaserade lager vid behov, dygnet runt. Fullt laddat kan lagret generera elektricitet under 13 timmar vid nominell effekt.

STELLA Futura har flera projekt i pipeline mellan 2021 och 2023 där Azelios teknik kan användas. Den prognosticerade effekten för dessa projekt är 6,5 MWe med en lagringskapacitet på 85 MWhe.

”Energifattigdom är ett vanligt problem i Afrika söder om Sahara som hindrar individer och samhällen från att utvecklas. Vi kan bidra till att lösa detta problem på ett hållbart sätt och omfördela energin. Genom att demonstrera vår teknologi på plats bygger vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att rulla ut vår lösning i större skala”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

”Vi ser elektrifiering som en möjliggörare för samhällen. Vår systemdesign skapar förutsättningar för tillväxt i alla sektorer som beskrivs i de globala målen för en hållbar utveckling. Genom att samarbeta med de bästa leverantörerna av lagringslösningar på marknaden och genom att ha djup kompetens inom design och integrering av hållbara energisystem, i kombination med förståelse för och tillhandahållande av genomförbara affärsmodeller för denna region, skapar vi ihållande effekt”, säger STELLA Futuras koncernchef Ulrika Tornerefelt.

MoU-avtalet undertecknades idag, den 9 oktober, i Stockholm med Magnus Rehle, medlem i styrelsen för Sweden-Sub Saharan Africa Chamber of Commerce (SSACC) närvarande.

”Vi är glada att våra medlemmar gör det möjligt för miljötekniska lösningar i Afrika,” säger Magnus Rehle.

Parterna kommer att förhandla fram slutgiltiga kommersiella villkor efter att ha valt projektplatser.

För ytterligare information, kontakta:                      
Jonas Eklind – CEO
Ralf Wiesenberg, VP Business Development
Email: jonas.eklind@azelio.com Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80 
Tel: +34 699 30 86 36

  
Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12:30 den 9 oktober 2019. 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmaål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar