Azelio visar upp banbrytande teknologi för kostnadseffektiv lagring av solenergi

Det svenska solenergibolaget Azelio lanserade den 14 juni en demonstrator av sin unika teknologi för lagring av solenergi. Teknologin är revolutionerande genom sin förmåga att generera elektricitet vid behov under dygnets alla timmar, på distribuerat sätt. Den har även modularitetsfördelar och är mer kostnadseffektiv än konkurrerande teknologier, inklusive fossilbaserad.

Azelios unika lösning baseras på Stirling koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES). Den kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet och hög effektivitet. Systemet är distribuerat för lokal produktion och lagring av värme, som närsomhelst kan tas ut från lagret och omvandlas till elektricitet, med kapacitet för dygnets alla timmar. Tekniken är väl lämpad för områden med svaga eller obefintliga elnät. Det kan därmed användas för att påskynda utrullningen av elektricitet till de mer än en miljard människorna i världen som idag saknar tillgång, vilket möjliggör samhällelig tillväxt.

Man använder sig av en aluminiumlegering som lagringsmedia för dess mycket specifika fasomvandlingsegenskaper med hög energidensitet. Lagret behöver inte fyllas på för att bibehålla sin effektivitet, till skillnad från etablerade lagringsteknologier som är i ständigt behov av nytt salt eller vatten. Azelio riktar sig initialt mot projekt med en storlek på 500 kW till 20 MW, som idag utgör ett gap för hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

“Att visa upp den här teknologin är en viktig milstolpe för Azelio. Vi har nu visat att den här världsunika lösningen fungerar och tillsammans med våra partner kommer vi att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen. Ren elektricitet till låg kostnad som är tillgänglig vid behov under dygnets alla timmar, även på avlägsna platser, är verkligen något banbrytande”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.  

Azelio har nyligen säkrat en kraftigt övertecknad riktad nyemission på 100 MSEK och planerar för en notering på Stockholmsbörsen. Under 2019 kommer ett verifieringsprojekt att byggas tillsammans med den strategiska partnern Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) i Marocko.

För mer information, vänligen kontakta Jonas Eklind, VD på Azelio
Tel: +46 709 40 35 80
Email: jonas.eklind@azelio.com

Om Azelio
Azelio är ett privat svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med högeffektiv och modulär koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES), för generering och distribution av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för distribution av ren el under dygnets alla timmar, till en låg kostnad. Bolaget har ca 60 anställda med huvudkontor i Göteborg med produktion inom det nordiska hjärtat av automotive- och aerospace-klustret i Uddevalla och utvecklingscentra i Åmål, samt ett säljkontor i Peking. Stirlingmotorn produceras i en toppmodern fabrik och företaget har tillgång till de mest avancerade materialleverantörerna och ingenjörs-kompetenscentra i norra Europa. Sedan starten 2008 har bolaget tagit in över en miljard kronor. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio. 

Taggar:

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar