• news.cision.com/
  • Azelio/
  • Azelios största aktieägare, Blue Marlin AB, återkallar förslag om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen med avsikt att förlänga programmets löptid

Azelios största aktieägare, Blue Marlin AB, återkallar förslag om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen med avsikt att förlänga programmets löptid

Report this content

Styrelsen i Azelio AB (publ) har informerats av Blue Marlin AB, bolagets största aktieägare, att förslaget om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen återkallas. Syftet är att förlänga dess tidshorisont så att den inte sammanfaller med slutdatum för ledningens incitamentsprogram. Förslaget skulle behandlas på årsstämman den 11 maj 2021. Blue Marlin AB har meddelat att de inom kort avser återkomma med nytt förslag för styrelsens incitamentsprogram med likartad innebörd och nytt slutdatum, vilket kommer behandlas vid en extra bolagstämma.  

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 13:00.