Azelios unika energilagring nu även för solceller och vindkraft

I juni 2018 demonstrerade Azelio sin teknologi för energilagring som möjliggör leverans av hållbar elektricitet dygnet runt. Teknologin bygger på ett egenutvecklat termiskt energilager med en Stirlingmotor för produktion av el. Lösningen är anpassad till solrika områden för platser där elnät saknas eller är instabila. Med en ny viktig utveckling har Azelio breddat användningsområdet för denna unika teknologi så att el från förnybara källor kan tas emot och sedan lagras som värme. Givet vikten av lagring för en mer utbredd användning av förnybara alternativ anser Azelio att förmågan att ta emot el till sitt termiska energilager med hållbar elproduktion dygnet runt är av betydelse.

Det utökade användningsområdet av Azelio’s kärnteknologi har möjliggjorts genom Azelios fortsatta satsningar på forskning och utveckling. Den nya lösningen som möjliggör elektrisk uppvärmning av lagret använder samma teknik som redan tidigare användes för att flytta värme från lagret till Stirlingmotorn. Kompetensen inom detta område finns redan inom bolaget och kräver därför inte några nya resurser.

Azelio erbjuder sedan tidigare en lösning för lagring av solenergi för att säkerställa en hållbar distribuerad baskraft i områden kring solbältet. Lösningen kan således användas som alternativ till dieselgenererad el till en lägre kostnad i microgrid-system. Möjligheten att använda el från andra förnybara lösningar, så som solceller eller vindkraft, för att värma lagret innebär att Azelios nu kan komplettera etablerade teknologier med energilagring för hållbar elproduktion till en låg kostnad dygnet runt. Azelio erbjuder en unik lösning på den stora utmaningen i övergången från fossila bränslen, där elproduktionen från förnybara källor kännetecknas av väderberoende (intermittent) produktion samt för stor belastning på elnäten.

”Att nu kunna använda el för att ladda lagret gör att vi kan nå fler marknader med större geografisk variation, inkluderat Sverige och övriga norra Europa. Vi stärker konkurrenskraften hos förnybara alternativ och kan därmed öka användningen av hållbar el. Teknologi för förnybar elproduktion faller i pris hela tiden men bristen på konkurrenskraftig energilagring har ökat obalansen i produktion och efterfrågan. Detta har vi en lösning på. En stor fördel för oss och våra kunder är att ju billigare sol- och vindenergi blir, desto mer konkurrenskraftig blir Azelios lösning”, säger Jonas Eklind VD Azelio.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag som är specialiserat på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar